Menu Close

PROJEKTAS

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS
PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPVA-R-609-31-0020
„PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS
VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE“

ŠIUO PROJEKTU SIEKIAMA PAGERINTI TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ PACIENTAMS, ATNAUJINTI TURIMĄ IR ĮSIGYTI NAUJĄ ĮRANGĄ, TIKSLINĘ TRANSPORTO PRIEMONĘ,  SKIRTĄ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMUI.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS PRISIDĖS PRIE GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMO
                                                                             PAUPIŲ PADALINIO, PLIKIŲ AMBULATORIJOS, KRETINGALĖS AMBULATORIJOS, GIRKALIŲ MEDICINOS PUNKTO PACIENTAMS.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis                                     
Projekto vertė – 59 858,96 Eur.
Projekto vykdytojas: 

PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS