Menu Close

Paslaugos

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos pagalbos bei skubios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, yra nemokamos.

Mokamos paslaugos teikiamos kai:

 1. Neapdraustas asmuo privalomuoju sveikatos draudimu kreipiasi dėl paslaugų suteikimo;
 2. Apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo kreipiasi be šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo;
 3. Apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo, nenori laukti paslaugos bendroje eilėje, pats sutinka apmokėti už greičiau suteiktą paslaugą;
 4. Gydomas ar tiriamas pacientas pageidauja suteikti papildomą paslaugą, nesusijusią su pagrindinės ligos tyrimu ar gydymu;
  5. Tiriami ar gydomi užsienio piliečiai, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

Prisirašiusiems Paupių PSPC ir privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) draustiems pacientams teikiamos iš dalies mokamos odontologinės paslaugos.

Pacientai (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas. (LR SAM 2014-07-11 įsakymas  Nr. V-794)

MEDICINOS PASLAUGOS  (Atsiųsti Adobe PDF formatu)
LABORATORINIAI TYRIMAI (Atsisiųsti Adobe PDF formatu)
MOKAMOS NEMEDICININĖS PASLAUGOS (Atsisiųsti Adobe PDF formatu)
PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS  (Atsisiųsti Adobe PDF formatu)
IŠ DALIES MOKAMOS ODONTOLOGINĖS PASLAUGOS  (Atsisiųsti Adobe PDF formatu)
MOKAMOS ODONTOLOGINĖS PASLAUGOS (Atsisiųsti Adobe PDF formatu)