Menu Close

KAS GALI GAUTI PAVĖŽĖJIMO PASLAUGĄ?

Pacientų pavėžėjimo paslaugos pacientams teikiamos esant šioms su pacientų sveikata susijusioms sveikatos būklėms:

 • pacientas turi judėjimo sutrikimų, dėl kurių negali savarankiškai vaikščioti ir jam reikalinga kitų asmenų pagalba arba techninės pagalbos priemonės (ramentai, vaikštynės ar neįgaliojo vežimėlis). Negalėjimas savarankiškai vaikščioti suprantamas kaip paciento galėjimas savarankiškai atlikti tik kelis žingsnius;
 • pacientas turi sveikatos sutrikimų, trikdančių orientaciją aplinkoje ir komunikaciją (psichikos, kalbos, regos, klausos), dėl kurių savarankiškai negali naudotis individualiu ar viešuoju transportu;
 • pacientas vyksta atlikti gydymo procedūrų, kurių sukeltas šalutinis poveikis apriboja paciento galimybę savarankiškai naudotis individualiu ar viešuoju transportu (pvz., dializė, chemoterapija), arba dėl organo (-ų) transplantacijos;
 • pacientui transportuoti reikalingi neštuvai, deguonis ar kita speciali įranga;
 • pacientui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) dėl paciento sveikatos būklės jį vežant būtinai turi dalyvauti asmens sveikatos priežiūros specialistas (-ai).
 • Dėl socialinių ir ekonominių priežasčių pacientų pavėžėjimo paslaugos teikiamos:
 • asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas 55 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, neįgalumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir (ar) 75 metų ir vyresniems asmenims;
 • asmenims, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų. Pajamų nepakankamumas įvertinamas pagal Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenis, o reikiama informacija gaunama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos, kaip nurodyta Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunktyje.
 • Gyventojai, sergantys onkologinėmis ligomis, gali pasinaudoti šiomis paslaugomis, jeigu atitinka projekto kriterijus.
 • Jeigu pacientas vyksta dėl radioterapijos paslaugų, tuomet registracija vyksta bendra tvarka pagal pavėžėjimo atrankos kriterijus.
 • Jeigu pacientas vyksta į chemoterapijos procedūrą ir šiai procedūrai yra išrašytas siuntimas, tokiu atveju pavėžėjimas priklauso visais atvejais.

PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGOS TEIKIMO ATVEJAI

Pacientų pavėžėjimo paslaugos pacientams, atitinkantiems Aprašo II skyriuje nustatytas pacientų pavėžėjimo paslaugos gavėjams taikomas sąlygas, teikiamos:

 • kai vykstama į ASPĮ gauti planinių specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama į ASPĮ gauti planinių asmens sveikatos priežiūros dienos paslaugų (dienos chirurgija, dienos stacionaras) ir ( ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama į ASPĮ gauti planinių ambulatorinių reabilitacijos paslaugų (medicininė, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija) ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama į ASPĮ gauti planinių hemodializės paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
 • kai pacientas pervežamas iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ planiniam tolesniam gydymui, procedūroms ar tyrimams atlikti (išskyrus pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose ASPĮ, transportuojamus dėl hemodializės paslaugų gavimo);
 • kai vykstama planiniam stacionariniam gydymui ir (ar) po jo į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl organo (-ų) transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui;
 • kai grįžtama iš aktyviojo gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus į gyvenamąją vietą po to, kai greitosios medicinos pagalbos budinčios brigados atvežtam arba savarankiškai atvykusiam pacientui suteikiamos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos.
 • Pacientų pavėžėjimo paslaugos teikiamos visais Aprašo 6 punkte išvardytais atvejais, kai:
 • pacientas dėl savo sveikatos būklės ar dėl socialinių ir ekonominių priežasčių negali naudotis nei individualiu, nei viešuoju transportu;
 • pacientas dėl savo sveikatos būklės negali naudotis individualiu transportu, bet jo sveikatos būklė leidžia naudotis viešuoju transportu, tačiau tuo metu nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos (nakties metas, kai nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos; kai gavus asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išvardytas Aprašo 6 punkte, viešojo transporto tektų laukti ilgiau nei 3 val. arba dėl esamo viešojo transporto tvarkaraščio į konkrečiu laiku paskirtą vizitą ASPĮ būtų atvykstama likus daugiau nei 3 val.).

PAVĖŽĖJIMAS SKIRSTOMAS Į DVI RŪŠIS: NESPECIALIZUOTĄ IR SPECIALIZUOTĄ.

 • Specializuoto pavėžėjimo metu dalyvauja medicininį išsilavinimą turintis asmuo, pavėžėjimo paslauga teikiama greitosios medicinos pagalbos automobiliu, jo metu yra stebima paciento būklė.
 • Nespecializuoto pavėžėjimo metu medikas pacientų nelydi.

KAIP UŽSISAKYTI PAVĖŽĖJIMĄ?

Pavėžėjimo paslaugą galima užsisakyti paskambinus į Karštąją liniją trumpuoju telefono numeriu 1808 arba kreiptis tiesiogiai kiekvienos projekte dalyvaujančios savivaldybės kontaktais, skelbiamais interneto svetainėje www.1808.lt

Pavėžėjimo paslaugos operatorius, patikrinęs, ar pacientas turi teisę gauti paslaugą, skiria jo poreikius atitinkančią transporto priemonę, suderina pavėžėjimo laiką. Pavėžėjimo paslauga yra planinė, ją užsakyti rekomenduojama ne vėliau nei prieš dvi darbo dienas.

Užsakyti pavėžėjimo paslaugą gali ne tik pats pacientas, bet ir jį lydintis asmuo, socialinis darbuotojas, šeimos narys, sveikatos priežiūros specialistas ar kitas žmogus. Kartu su pacientu užsakytu transportu gali vykti ir jį lydintis asmuo ar net šuo vedlys.